Partio lapsille
Bass

Partio lapsille

Partio on paitsi hauska, myös erittäin hyödyllinen harrastus. Lapsi oppii mukavan tekemisen kautta monia tärkeitä taitoja sekä opettaa mielenkiintoisia asioita luonnosta. Partiosta lapsi toimii osana yhteisöä ja moni voi saada sieltä elinikäisiä kavereita itselleen. Hauskuus ei myöskään unohdu partion unohtumattomia elämyksiä kokiessa. Partioon on helppo liittyä ja se on suhteellisen halpa harrastus.

Mitä kaikkia kivoja puolia partiossa sitten on? Partiossa toimitaan yhdessä ja opitaan erilaisia asioita tekemisen kautta. Lapsi saa uusia ystäviä ja hän pääsee itse tekemään ja vaikuttamaan asioihin. Lapsi pääsee osallistumaan sekä kansallisille että kansainvälisille partioleireille, jotka ovat täynnä ikimuistoisia kokemuksia. Yhdessä muiden partiolaisten kanssa seikkaillaan ja pidetään hauskaa. Luonto tulee tutuksi ja lapsi oppii paljon tärkeitä taitoja.

Partion aloittaminen

Nuorimmat partiolaiset ovat noin 7-vuoden ikäisiä, mutta siitä ylöspäin minkä ikäinen lapsi tahansa voi liittyä mukaan toimintaan. Partiossa ei ole olemassa minkäänlaista yläikärajaa. Partio Suomessa on jaettu erilaisiin lippukuntiin eli toisin sanoen ne ovat paikallisjärjestöjä, joita toimii lähes jokaisessa kunnassa. Lapset jaetaan pienempiin ryhmiin, riippuen vähän osallistujien määrästä ja he tapaavat noin kerran viikossa.

Ryhmää vetää yleensä kaksi tai useampi aikuista partiolaista. Kun ryhmä tapaa ohjelmaan kuuluu paljon erilaista toimintaa. Yleensä se on leikkiä, askartelua ja uusien taitojen oppimista. Toisinaan pienryhmät ovat myös osana suurempaa paikallista partiotapahtumaa, johon osallistuu partiolaisia monista eri ikäryhmistä. Partio noudattaa omaa strategiaansa ja sitä seuraten ohjataan myös lippukuntien toimintaa.

Toiset lippukunnat voivat olla painottuneet erilaisiin toimintoihin kuten erä-, meri-, tai ilmatoimintaan. Tämä riippuu paljon siitä missäpäin Suomea lippukunta sijaitsee. On yleistä, että meren rannalla olevat lippukunnat tarjoavat myös paljon merellistä toimintaa ja luonnonpuistojen lähettyvillä sijaitsevat lippukunnat keskittyvät paljon erilaiseen erätoimintaan. Missä päin tahansa Suomea ollaankin, kuuluu uusien asioiden oppiminen ja hauska tekeminen oleellisena osana partioon.

Miten pääsee mukaan partiotoimintaan?

Miten pääsee mukaan partiotoimintaan?

Ihan aluksi kannattaa tutustua lippukuntiin, jotka löytyvät omalta paikkakunnalta. Kannattaa huomioida, että eri lippukunnat tarjoavat hieman erilaista toimintaa riippuen siitä, mikä niiden painopiste on. Lapsen omia kiinnostuksen kohteita voi siis tukea partiotoiminnalla. Lapsen kanssa voi hyvin mennä tutustumaan ensin partioon, katsoa ja kuulostella, mikä lippukunta olisi sopivin, varsinkin jos omalla paikkakunnalla on useampi vaihtoehto.

Suomen partion kotisivuilla on luettelo kaikista Suomen lippukunnista. Useimmilla niistä on myös oma kotisivunsa. Lippukunnanjohtaja on henkilö, johon voi rohkeasti ottaa yhteyttä ja he yleensä mielellään vastaavat kaikkiin kysymyksiin. Paras ajankohta aloittaa partio on yleensä elokuussa, kun uudet ryhmät ja viikkotoiminta käynnistyy. Mutta partioon voi toki liittyä minä vuoden aikana tahansa.

Mitä tämä kaikki sitten kustantaa? Partio on yksi edullisimmista harrastuksista Suomessa. Ottaen huomioon kuinka paljon se antaa lapselle, on hinta todella alhainen. Normaali partion jäsenmaksu liikkuu 60–80 euron tasolla vuodessa. Erilaisille retkille ja leireille on yleensä oma pieni lisämaksunsa, mutta se ei ole kovinkaan suuri. Jos perheessä useampi lapsi on partiossa, saavat he silloin alennusta jäsenmaksuista.

Partiotoiminta on siitä hyvää lapselle, että se kehittää lasta sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Partiossa lapsi oppii ottamaan toiset ihmiset huomioon ja kunnioittamaan luontoa. Uusien taitojen myötä ongelmanratkaisunkyky kehittyy ja lapsi oppii ottamaan vastuuta itsestään ja muista.

Partiossa kaikki ovat samalla viivalla ja minkäänlaista kiusaamista ja syrjimistä ei hyväksytä missään nimessä. Partion ovet ovat avoinna kaikille maailmanlaajuisesti eikä siellä katsota mihin kulttuuriin lapsi kuuluu, mitä kieltä hän puhuu, mikä on hänen uskontonsa tai taustansa. Partiossa on hyvin suvaitsevainen ilmapiiri, joka kasvattaa myös lapsesta suvaitsevaisen ja kunnioittavan muita ihmisiä kohtaan.

Saatat myös pitää...