Bass

Päivähoidon vaihtoehdot

Päivähoito katsotaan osaksi lapsen varhaiskasvatusta. Yleisimmin päivähoitoa järjestetään kunnan tai kaupungin puolesta lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat työelämässä. Päivähoito on kuitenkin mahdollista toteuttaa myös muilla tavoin.

Kunnalliset ja yksityiset päiväkodit tarjoavat perinteisesti päivähoitoa joka perustuu sovittuihin alkamis- ja päättymisaikoihin. Tämä suunnitellaan tarpeen mukaan niin, että molemmat vanhemmat ovat töissä tai vain toinen. Lapsi voi olla päivähoidossa 5-7 tuntia per päivä, yleensä saman verran kuin ns. normaali työpäivä kestää. Tosin nykyään monissa työpaikoissa työaika voi olla joustavaa siten, että työn voi toteuttaa osittain kotona tehtävänä, tai pienten lasten vanhemmat voivat anoa ns. flexityöaikaa. Mikäli haluaa lapsen kunnalliseen päivähoitoon, on siihen tehtävä hakemus hyvissä ajoin ennen hoidon tarvetta. Asuinpaikkakunnasta riippuen jossain päiväkodeissa saattaa olla jo kiintiö täynnä, joten on hyvä tutkia mitä vaihtoehtoja alueelta löytyy ja kuinka kätevien matkojen säteellä. Mikäli lapsi halutaan erityiseen päivähoitoon, esimerkiksi kielikylpypäiväkotiin, näihin pitää hakea jo vuosia aikaisemmin, lähinnä siinä vaiheessa kun lapsi syntyy. Yksityisiin päiväkoteihin haetaan suoraan. Näihinkin päiväkoteihin saa hakea tukea, samoin kuin kunnallisiinkin.

Perhepäivähoitoon vai oma hoitaja?

Yksi varteenotettava päivähoitosysteemi on perhepäivähoito. Tämä on aika suosittu tapa järjestää lapselle hoitaja pienessä ryhmässä. Pieni ryhmäkoko on perhepäivähoidossa etu. Hoito tapahtuu yleensä myös joko perhepäivähoitajan omassa kodissa, tai jonkun hoidettavan lapsen kotona. Mikäli kodin tilat eivät sovellu pienen ryhmän hoitamiseen, myös kunnilta saa tiloja käyttöön. Perhepäivähoitoryhmien koko vaihtelee, mutta hyvin vähän. Perhepäivähoitoa järjestää myös siis kunnat. Yksityisistä perhepäivähoitajista saa tietoa perhepäivähoidon ohjaajalta, omasta kunnasta. Tosin kukaan ei kiellä järjestämästä tämän tyyppistä hoitoa itse. Silloin tulee kysymykseen ns. oman hoitajan palkkaaminen joko yhden perheen tai useamman taholta. Tällöin saadaan luotua hoitorinki. Hoitaja siis etsitään ja palkataan itse. Tässäkin hoidon muodossa on kuitenkin sääntönsä, eli valitun hoitajan on osallistuttava haastatteluun varhaiskasvatusvirastossa ennen työsuhteen aloittamista. Oman hoitajan palkkaamiseen saa hakea myös yksityisen hoidon tukea. Mikäli toinen vanhemmista tai joku sukulainen on valmis hoitamaan lasta kotona, tähän saa myös kotihoidon tukea, mutta silloin lapsen tulee olla alle 3 vuotias, eikä osallisena kunnan tai yksityisen järjestämässä päivähoidossa. Pääkaupunkilaiset voivat hakea myös Helsinki-lisää päivähoitokuluihin.

Päiväkerhoja tarhaikäisille

Jos päivähoidon tarve on lyhytaikaista, eli noin 3 tuntia per päivä, lapsille voi sopia paremmin kerhotoiminta joka on suunniteltu 2-5 vuotiaille. Kerhotoimintaa järjetävät kunnat, ja toiminta tapahtuu päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. Nämä kunnan järjestämät kerhot ovat maksuttomia. Kerhotoiminta ei kuitenkaan kata kaikkia arkipäiviä, ja niistä on hyvä ottaa selvää miten oman alueen kerhotoiminta on järjestetty. Kerhojen toiminta vaihtelee 1-4 arkipäivään viikossa. Järjestely sopii hienosti vanhemmille joilla on esimerkiksi osa-aikainen työ, tai jotka työskentelevät kotona, tai harjoittavat etätyötä.  Päiväkerhoissa askarrellaan, leikitään ja opetellaan toisten huomioimista, sekä puuhastellaan ryhmissä. Vaikka kerhot ovatkin luonteeltaan lyhytaikaisia, niillä on paikkansa lasten päiväohjelmassa, mikäli lapsi ei ole tarhassa kokopäiväisesti. Myös näiden kerhojen panos lapsen kehitykselle on oleellista ja tärkeä osa lapsen päivärytmiä.

Päiväkerhoja tarhaikäisille

Vaikka lasta voi olla mielekästä hoitaa itse kotona, on huomioitava myös lapsen varhaiskasvatusnäkökulma, ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Etenkin jos lapsella ei ole sisaruksia, perhepäivähoidon, tai päiväkodin merkitys on huomattava lapsen kehittymisen kannalta. Ryhmässä toimiminen samanikäisten kanssa on lapselle tärkeää, käyttäytymisen ja puheen kehittymisenkin takia. Puhumattakaan siitä, miten tärkeitä ensimmäisten ystävien saaminen on lapselle.

Saatat myös pitää...