Bass

Nuorten partiotoiminta on oppimista ja ystäviä

Partioharrastus aloitetaan yleensä jo melko nuorena, mutta ei ole mahdotonta liittyä tähän mainioon toimintaan myöhemmälläkään iällä.

Partiossa saa paljon uusia kokemuksia, ja pääsee osallistumaan mielenkiintoisiin tapahtumiin ja tutustumaan oman ikäisiin nuoriin. Partiossa retkeillään ahkerasti, joten leiritapahtumat ovat kiinteä osa partiolaisten toimintaa. Partio on oikeastaan elämysharrastus, joka monen kohdalla jatkuu monien vuosien ajan, jopa aikuisuuteen asti.Partiossa kaikki tehdään yhdessä. Retkeillessä opetellaan eri taitoja joita luonnossa tarvitsee selviytyäkseen. Taitoja harjoitellaan retkikeittimen käytöstä ensiavun antamiseen. Arjen taitojen opettelu on partion kulmakivi. Ideana on, että elämässä tarvittavat taidot opetellaan partiossa, joten etukäteen ei tarvitse osata näitä niksejä. Partioon osallistuminen edellyttää ainoastaan intoa oppia uutta ja tavata uusia ihmisiä, sekä halu toimia ryhmässä. Partiolaiset kokoontuvat viikottain oman ryhmänsä kanssa, johon voi kuulua toistakymmentä jäsentä. Ryhmä saa olla päättämässä ohjelmastaan ja tekemisistään, joten porukasta koostuukin aika tiivis, ja sellainen jonka kanssa tekeminen tuntuu hauskalta. Ryhmässä opetellaan myös kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuunkantamista. Ryhmät osallistuvat usein viikonloppuretkille, leireille, vaelluksille, partiotaitokisoihin ja muihin partiotapahtumiin.  Useimmat tapahtumat ovat paikallisia, tai kansallisia. Jamboree on kuitenkin se suurin partiolaisten tapahtuma joka on kansainvälinen suurkokoontuminen, jota isännöi aina eri maa. Tähän tapahtumaan osallistuu tuhansia partiolaisia ympäri maailmaa, ja onkin oiva keino tutustua muiden maiden partiolaistoimintaa ja tehdä tuttavuutta ulkomaisiin partiolaisiin. Usein nämä ystävyyssuhteet ovatkin pitkäikäisiä. Partioryhmissä on aina myös johtaja tai pari, joka johtaa pientä ryhmäänsä. Johtohahmojen tulee olla yli 15 vuotiaita. Vaikka ikä tuntuukin aika nuorelta, se antaa mahdollisuuden harjoitella johtamista, vastuunottoa ja suunnittelutaitoja. Partiossa saa mielellään myös osallistua vastuullisiin tehtäviin lippukunnassa, ja vanhemmat partionjohtajat ovat aina valmiina tukemaan näitä tavoitteita.

Kansainvälinen partio

Partio on yli 100 vuotta vanha liike. Se on myös todella kansainvälinen ja toimii melkein kaikissa maailman maissa, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Partion perustaja Englantilainen Lordi Robert Baden-Powell halusi partiolaisten ylle samanlaiset asut, jotta kaikki partiolaiset edustaisivat tasa-arvoa. Tosin syy oli myös käytännöllinen. Partiopuku onkin edelleen tärkeä partiolaisen tunnus. Puku on viesti myös auttamishalusta ja taidosta palvella muita, sekä kieli- ja uskontorajojen ylittävästä ystävyydestä.

Kansainvälinen partio

Partiossa osallistutaan myös erilaisiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja tutustutaan toiminnan kautta eri maiden kulttuureihin ja tapoihin. Suomalaiset partiolaiset voivat osallistua ulkomaisille leireille ja päinvastoin. Kansainvälisyys on tärkeä osa partiotoimintaa, ja sen kautta partiolaiset oppivat arvostamaan ja ymmärtämään kulttuurieroja. Tämä on partion tärkein kasvatustavoite. Kaikki partiolaiset maailmassa antavat saman partiolaisen lupauksen. Partiolaisten arvot ovat kaikille yhteisiä. Kaikki partiolaiset pitävät partiopukua, ja tervehdykset ovat universaaleja. Pienet sudenpennut tervehtivät toisiaan etu- ja keskisormi ohimolla, niinkuin sudenkorvat konsanaan. Vanhemmat partiolaiset tervehtivät kolme sormea ohimolla tai olkapäätasolla, mikäli ollaan Ranskassa. Sormien määrä kuvaa partiolaisten lupausta. Partiolainen kättelee aina vasemmalla kädellä, sillä se sijaitsee sydämen puolella. Joka maalla on oma edustushuivinsa, jota käytetään kansainvälisillä matkoilla. Niistä tunnistetaan mistä maasta partiolaiset ovat kotoisin. Partioharrastus vie helposti mukanaan. Se on maailman suurin nuorisojärjestö, ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton. Partion ideologiaan ei kuulu erotella ihmisiä näiden aatteiden tai uskomusten perusteella. Partio kunnioittaa yksilöä ja kaikkia saman arvoisesti. Sen oikeamielinen henki nykymaailmassa on kallisarvoista. Partio sopii kaikille jotka tuntevat saman ajatusmaailman omakseen ja ovat valmiita toimimaan hyvän asian puolesta.

Saatat myös pitää...