Bass

Nuorten harrastaminen on tärkeä osa arkea

Nykyään nuorten harrastukset tuppaavat olemaan aika peli- tai tietokone painotteisia, joka myös näkyy nuorten terveyttä luokittelevissa tilastoissa.

Vastapainoksi näille harrastuksille, pitäisi muistaa liikkua riittävästi esimerkiksi ulkoilun merkeissä ellei sitten pelaamiselta kerkeä oikean urheilun pariin. Kodin ja koulun vaikutuksen ulkopuoliset harrastukset ovat tärkeä osa nuorten kehittymistä ja itsenäistymistä. Harrastus voi parhaimmillaan olla henkinen voimavara joka tarjoaa vaihtelua arkeen, ja joka antaa onnistumisen iloa ja elämyksiä. Harrastusten suora vaikutus myös ystäväpiirin laajenemiseen on huomattava. Ilahduttavaa on, että pelaamisen suuresta suosiosta riippumatta, suurimmalla osalla peruskoulua käyvistä nuorista on joku kodin ulkopuolinen harrastus. Harrastuksen ei ole välttämättä oltava urheiluuun liittyvä, vaikka liikunta onkin aina suositeltavaa. Erityisesti tyttöjen suosiossa on lukemiseen ja taiteisiin liittyvät harrastukset. Pojat perinteisesti vieläkin suuntautuvat enemmän suoran toiminnan liikunnallisiin harrastuksiin.  Harrastusten valintaan vaikuttaa suuresti myös kaveripiiri, erityisesti poikien keskuudessa. On huomattavasti helpompaa ajautua sellaisten harrastusten piiriin josta löytyy oma kaveriporukka jo valmiina. Taidelajit ovat enemmän yksilökohtaisia harrastuksia, ja vaativat omalla tavallaan enemmän asialle vihkiytymistä ja spesifioitua kiinnostusta. Omasta asuinpiiristä riippuen, harrastusmahdollisuudet vaihtelevat hieman. Maaseudulla on varmasti enemmän ratsastuksen harrastajia kuin kaupungeissa, ja lätkän pelaaminen on helpompaa taajamissa joista yleensä löytyy paikallinen kaukalo. Harrastusmahdollisuuksia on lukemattomia, melkein mitä vaan voi harrastaa. Haaste ehkä onkin siinä miten suunnata nuori juuri oikean harrastuksen pariin, joka sitten jaksaa kiinnostaa enemmän kuin pari ensimmäistä viikkoa. Tärkeää on kuitenkin antaa nuoren valita itse mikä kiinnostaa. On turha harrastaa lajia mikä ei ole nuoren oman mielen mukaista, vaan miellyttää perheessä ainoastaan vanhempia. Lukuisia huonoja esimerkkejä on todistettu jalkapallokentän tai kaukalon laidalla.

Eri harrastukset kehittävät erilailla

Harrastuksen valinnassa pitää nuoren itse miettiä mitä haluaa. Jos on jo hyvin päämäärätietoinen nuorena, ja on varma että pianistin ura on se mihin haluaa pyrkiä, niin ilman muuta tämä on se mikä kannattaa aloittaa jo mahdollisimman varhain. Huolimatta siitä että perheeseen on jo kauan haluttu oma jalkapallotähti. Musiikin opettelu on vaativaa ja pitkäjännitteistä, mutta erittäin palkitseva harrastus. Taiteellinen lahjakkuus on myös huomattavissa jo nuorella iällä, ja tätä lahjakkuutta pitäisi tukea kaikin keinoin. Nuori jolla on taito johonkin erityiseen turhautuu mikäli ei saa kanavaa toteuttaa kykyjään ja kehittää omaa osaamistaan haluamallaan tavalla. Taidelajit kehittävät esteettistä silmää ja kykyä hahmottaa ympäristöä uusin tavoin. Taideharrastuksen parissa myös opitaan uusi taitoja ja tekniikoita, sekä tutustutaan samanhenkisiin nuoriin.

Eri harrastukset kehittävät erilailla

Liikunnalliset harrastukset ovat fyysisesti haastavia, mutta antavat myös henkisesti tyydytystä omista saavutuksista ja onnistumisista. Joukkuepelien harrastajat saavat kokea ryhmään kuulumisen ja yhdessä onnistumisen iloa. Yksilösuorittajat taas nauttivat saadessaan laittaa omat kykynsä koetukselle. Fyysinen harrastaminen auttaa myös löytämään tasapainon omaan fysiikkaan ja henkiseen hyvinvointiin. Siinä saa myös purettua ylimääräistä energiaa mukavasti.  Yleishyödyllisiä harrastuksia ovat esimerkiksi vapaapalokunta tai meripelastus. Molemmat ovat yhteisöllisesti tärkeitä ja luovat polun pelastustoimen ammattiin mikäli se on kiikarissa. Osallistuminen näihin harrastuksiin ei kuitenkaan pakota suuntautumaan pelastustoimeen myöhemmin. Nämä harrastukset kehittävät tärkeitä pelastustoimen taitoja ja tuovat varmuutta omaan tekemiseen ja päätöksen tekoon. Vapaapalokunta tai meripelastus on harrastus johon pitää omistautua ja ottaa vakavasti, joten ei välttämättä sovi kaikille. On kuitenkin kunnioitettavaa että myös näiden harrastusten suosio on säilynyt ja aina löytyy uusia reippaita nuoria jotka haluavat jakaa aikaansa opettelemalla tärkeitä selviytymistekniikoita ja auttamalla muita.

Saatat myös pitää...