Bass

Netari, nuorisotalo netissä

Moni palvelu on siirtynyt nettiin viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, koska netti tarjoaa palveluille myös melko rajattomat mahdollisuudet tavoittaa palveluiden kohdeyleisö.

Tällöin palvelu ei ole myöskään maantieteellisesti sidottua. Vuonna 2004 nuorisotoiminta siirtyi muiden mukana nettiin, tarkoituksenaan tavoittaa mahdollisimman paljon nuoria. Nuorisotaloja on toki edelleen olemassa, mutta Netarin tarkoitus on lähinnä olla nimenomaan niissä foorumeissa, joissa nuoret viettävät aikaansa. Netarin palveluihin pääsee esimerkiksi Habbossa, IRC galleriassa ja Twichissä, sekä sosiaalisen median muiden palveluiden kautta. Netarin toiminta on samankaltaista kuin varsinaisten nuorisotalojen. Sen kautta pääsee tutustumaan kavereihin sekä saa tarvitsemaansa tukea turvallisilta aikuisilta ja ohjaajilta. Nuorisotaloja on toki edelleen olemassa, mutta Netarin tarkoitus on lähinnä olla nimenomaan niissä foorumeissa, joissa nuoret viettävät aikaansa. Netarin palveluihin pääsee esimerkiksi Habbossa, IRC galleriassa ja Twichissä, sekä sosiaalisen median muiden palveluiden kautta. Netarin toiminta on samankaltaista kuin varsinaisten nuorisotalojen. Sen kautta pääsee tutustumaan kavereihin sekä saa tarvitsemaansa tukea turvallisilta aikuisilta ja ohjaajilta. Netarin aikuiset kayttävät verkossa tunnuksia, joten nuoret tietävät kenen kanssa keskustelevat. Tämä on oleellinen tapa tunnistaa luotettava aikuinen, ja varmistua siitä, että nuori voi keskustella asioistaan turvallisesti ja luottamuksella. Netarin palveluissa vierailee säännöllisesti myös osaajia eri aloilta, kuten kulttuurialojen ammattilaisia ja sosiaali- ja terveys alan ihmisiä. Näiden ammattilaisten tuki on myös tärkeää nuorten haastavassa maailmassa. 

Netarin hyödyt kunnalle ja nuorisotyöntekijöille

Vaikka Netarissa ei ole varsinaisesti kuntarajoja, kunta saa näin lisää verkkoulottuvuutta. Työntekijät palvelevat kaikkia nuoria, sijaitsivatpa he missäpäin tahansa. Oman kunnan nuoret voivat toisaalta hyödyntää myös Netarin kautta monien ammattilaisten palveluita omien kuntarajojen ulkopuolelta. Verkossa on vapaus hyötyä kansallisista moniammattilaispalveluista. Näin maanlaajuinen yhteistyö nuorisotoimessa on mahdollista.

Työntekijöille Netari on oiva mahdollisuus verkostoitua kansallisesti, ja saada tarvittaessa tukea muilta alan ammattilaisilta ympäri Suomea. Nuorisotyöntekijöillä on myös mahdollisuus kehittää ja ylläpitää omaa verkko-osaamistaan eri palveluissa, sekä saada lisäkoulutusta Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Netarin kautta kunnat voivat myös markkinoida omia palveluitaan ja luoda näkyvyyttä Netarin sosiaalisissa medioissa ja Pelastakaa Lapset ry:n verkostoissa.

Netarin tavoitteet

Palvelun tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä tekemistä netissä, lisätä nuorten mahdollisuuksia uusien ystävien tapaamiseen ja luoda turvallinen  keskusteluilmapiiri nettiin. Netari myös antaa mahdollisuuden osallistua nuorisotoimintaan niille nuorille, jotka eivät syystä tai toisesta halua, tai voi olla fyysisesti paikalla nuorisotaloilla.

Netarin tarkoitus on myös tukea ja voimistaa nuorten itsenäisyyttä ja kasvua turvallisessa verkkoympäristössä, tarjoamalla yhteisöllisiä kokemuksia, ja luomalla luotettavan ympäristön jossa saa vertaistukea samanhenkisiltä nuorilta ja ammattilaisohjaajilta. Palvelu myös pyrkii ennaltaehkäisemään ongelmia ja tarvittaessa sen kautta voidaan puuttua vakaviin ongelmiin lastensuojelulliselta näkökannalta. Netarin tarkoitus on myös saada nuoret itse puhumaan nuorisotyöstä ja sen merkityksestä heidän omaan elämäänsä. Kaikki nuorisotyö on tärkeää ja nuorten mukaansaaminen on aina haastavaa. Nuorten osallistuminen nuorisotoimintaan on aina vapaaehtoista ja siitäkin syystä nuorisotyön välineet pitää suunnitella niin, että ne ovat tarpeeksi kiiinnostavia ja monipuolisia, ja tarjoavat sellaisia palveluita ja neuvoja joita nuoret oikeasti kaipaavat. Nuorten pitää tuntea hyötyvänsä näistä palveluista oikeasti. Usein mikä tahansa nuorille suunnattu palvelu kantaa aikansa ja sitten kiinnostus lopahtaa. Nuorisotyö on ollut aina haaste, ja siinä on tehty erilaisia kokeiluja mikä nuorille voisi toimia sellaisena foorumina joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ehkä netti on juuri se väline, mitä tehokas nuorisotoiminta tarvitsee tänä päivänä saavuttaakseen oman kohdeyleisönsä.

Netarin tavoitteet

Saatat myös pitää...