Bass

Koululaisten iltapäiväkerhot

Monien vanhempien työpäivien venyessä, pienten koululaisten iltapäivisin järjestettävät kerhot ovat tervetullut palvelu, joka täyttää koulun ja vanhempien kotiintulon välisen ajan, järjestämällä nuorille koululaisille turvallisen ja viihtyisän ympäristön jossa toimitaan yhdessä samanikäisten lasten kanssa.

Kerhoissa myös tehdään läksyt, joten kotona on sitten enemmän mukavaa vapaa-aikaa perheen kesken. Kerhojen ohjaajat ovat koulutettuja, ja osaavat auttaa lapsia läksyissä ja tukea heitä eri tilanteissa, sekä järjestää 1-2 luokkalaisille suunnattua toimintaa. Iltapäiväkerhossa vietetään lukujärjestyksestä riippuen 2-5 tuntiin per päivä. Toimintaa on viitenä päivänä viikossa, vain muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.  Läksyjen lisäksi kerhossa ulkoillaan, pelataan, leikitään ja viihdytään joskus leffojenkin parissa. Kerhot on suunniteltu toimimaan yhdessä koulujen kanssa, joten niillä on käytössä myös koulujen tiloja, kerhosta ja paikkakunnasta riippuen. Kerhoissa tarjotaan myös välipalaa. Kerhoissa voi olla osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. Kerhot ovat maksullisia, mutta kohtuullinen kulu, ottaen huomioon miten hyödyllinen kerhojärjestelmä on.

Teemakerhoja

Iltapäiväkerhojen toiminta on laajentunut ja kehittynyt huimasti vuosikymmenien aikana. Vaikka periaatteessa kaupungit ja kunnat ovat velvollisia järjestämään tämän palvelun, myös yksityisiä ja muiden järjestöjen ylläpitämiä kerhoja on olemassa. Helsingissä teema kerhoja on useita, ja ne toimivat ulkoilualueiden läheisyydessä. Seurakunnat järjestävät myös kerhoja lähes jokaisessa kunnassa. Nämä ovat avoimia kaikille, kuului seurakuntaan tai ei. Hauskaa vaihtelua ja hieman erilaista toimintaa järjestää esimerkiksi Suomen Ladun jäsenyhdistys ‘Skidit Liikkuu’. Tämän teemakerhon tarkoitus on nimenomaan saada lapset liikkumaan ja innostumaan luonnosta ja kunnioittamaan sitä luonnonvaraa mitä meillä on. Järjestön toiminta perustuu luonto-pedagogiikkaan, ja se keskittyy hauskoihin metsäretkiin, leikkiin, kädentaitoihin ja liikuntaan vuodenaikojen mukaan. Tärkeiden arvojen opettaminen lapsille on myös oleellinen osa järjestön toimintaa ja lasten rohkaisu toimimaan yksilönä ja osana luontoa. Viikottainen kerho-ohjelma vaihtelee ja on monipuolinen. Koulupäivien istumisen vastapainona luonnossa liikkuminen on tervetullutta, ja toimiminen ympäristössä joka ei ole aikuisten suunnittelema on osa luontokerhojen viehätystä. Teemakerhoissa toki myös otetaan välillä rauhallisesti ja pidetään satutunti tai pelataan lautapelejä. Luontokerhojen punaisena lankana toimii ajatus siitä, että luonnossa koetut positiiviset elämykset muiden lasten kera, luovat pohjan myöhemmille, ympäristövastuullisille valinnoille elämässä.

Myös kieleen perustuvia teemakerhoja on lapsille. Esimerkiksi Tapiolassa toimii englanninkielinen iltapäiväkerho joka on suunnattu 1-2 luokkalaisille. Lasten pääsykriteerinä on oikeastaan vain se, että he ovat olleet jo englanninkielisessä lastentarhassa, joten perustaito kielestä on olemassa. Kieleen keskittyvien iltapäiväkerhojen tarkoitus on kerhotoiminnan lisäksi ylläpitää hyvää englanninkielen tasoa, vaikka koulussa opiskelu tapahtuukin suomeksi. Kielikerhossa valitaan päivän teema yhdessä lasten kanssa, ja keskustellaan asiasta englanniksi. Kerhossa myös kaikki muut tapahtumat kuten yhdessä leipominen, pelaaminen ja leikkiminen tapahtuu englanniksi. Näin nuorten lasten kesken kielen ylläpitäminen ja uuden oppiminen on helppoa, sillä se perustuu kokemiseen ja keskusteluun, ei oppikirjojen selaamiseen ja väkisin tapahtuvaan opetteluun. Lasten suhtautuminen uuteen on joustavaa ja luontevaa.

Kerhojen todellinen tarve

Iltapäiväkerhojen tarve on kiistaton nykyaikana. Kiireinen yhteuskunta ja työpaikan sekä perhe-elämän tasapainon ylläpitäminen on jo itsessään haastavaa. Kerhojen saatavuus ja edullisuus on iso plussa, ja ilomielin vastaanotettu palvelu suomen kaupungeissa ja kunnissa. Kaikille lapsille löytyy varmasti sopiva kerho, jossa toiminta on mieluista ja kiinnostavaa. Kerhojen toteuttama päiväohjelma on aina mielenkiintoinen ja viihdyttävä ja pieniä koululaisia ajatellen suunniteltu. Kerhot takaavat se, että lasten ei tarvitse viettää aikaa yksin eikä turvattomissa olosuhteissa, mikä on varmasti monen vanhemman painajainen. Kerhot luovat muutenkin rungon koululaisten päiväohjelmaan ja yhdessä tekeminen on luovaa ja mielekästä lapsille.

Kerhojen todellinen tarve

Saatat myös pitää...