Bass

Elämysurheilusta Apu Nuorten Liikkumattomuuteen

Onko yhdessä tekeminen liikuntaa? Miten on liikunnallisen videopelin laita? Mikä sopii kellekin? Nykyaikana lasten ja nuorten liikuntaan pitää panostaa entisestään.

Hiihtäminen järjen jäällä joka talvi ei ole se, mistä nykynuori välttämättä innostuu. Nyt kaivataan muutosta vanhaan, uutta aktiivista tekemistä uuden sukupolven nuorelle.

Koululiikuntaan elämysliikuntaa

Jos työpaikalla lähdetään yhdessä urheilemaan, usein puhutaan TYKY-päivistä tai työhyvinvointi päivistä, ei useinkaan ohjelma koostu siitä, että yhdessä mennään pelaamaan salibandyä sisäsalille. Useinkin tapahtumaan on tuotu erilaisia vaihtoehtoja, jokaiselle jotakin. Lajit ovat kiinnostavia ja kokeiluluontoisia. Sisäkiipeilystä jousiammuntaan. Miksi ei siis myös varsinkin yläaste ikäisille liikunta voisi perustua kokonaan uusien lajien läpi käymiseen. Suurin kysymys lienee raha. Mistä varoja jokaiselle yläkoululaiselle lajitutustumiseen? Monet liikuntahallit ja erilaiset urheilulajien salit ja harrastuspaikat voisivat mielellään pitää ilmaisia esittelykursseja koululuokille hyvästä markkinoinnista ja mainosarvostansa. Jos esimerkiksi jousiammuntaseura pitää kymmenelle koululuokalle esittely kurssin, tämä tarkoittaa, että he esittelisivät lyhyesti toimintaansa ja harrastusta sekä seuraansa jopa sadoille uusille potentiaalisille lajin harrastajille. Lähtisikö siis Suomen eri urheilukeskukset ja salit sekä harrastustoiminnat mukaan koulualaisprojektiin ilo mielen, ilman että minkäänlaisia lisäbudjetteja tarvitsisi muutokseen tulla. Siitä ei tiedä. 

Liikunnan merkitys nuorelle

Lapsi ja nuori, joka liikkuu lapsena todennäköisesti, on liikunnallinen myös aikuisena. Pitkäaikaistutkimuksia liikunnan vaikutuksista sairauksiin on vaikea tutkia, sillä terveysvaikutusten jatkuva seuraaminen tarkoittaisi yksittäisten ihmisten koko elämänkaaren tutkimusta. Mutta tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu myös lapsilla, että liikunta ehkäisee riskitekijöiden syntymistä sydän- ja verisuonisairauksien syntymiselle. Väärät ruokatottumukset, lihavuus ja liikkumattomuus ovat suurimmat riskitekijät sydän- ja verisuonisairauksissa. Paras keino ehkäistä liikalihavuutta lapsilla ei ole ruokailun rajoittaminen, sillä ruokailun rajoittaminen lasketaan aina lasten ja nuorten parissa ruokahäiriöisen hoidoksi. Paras todellinen keino on passiivisen ajan muuttaminen fyysiseksi eli liikkumattomuuden kääntäminen. Liikunta nuorena myös kehittää tuki- ja liikuntaelimistöä. Sitä kautta oppii parantamaan omaa painonhallintaansa ja omia liikunnallisia valmiuksiansa ja liikuntataitoja. Yleisesti koululiikunta ja muu urheilu myös auttaa oppimaan, lapsesta tai nuoresta kehittyy vuorovaikutustaitoinen ja yhdessä tekemisen kautta myös sosiaalisempi. Liikunnalla ei siis ole kasvamisen kannalta ainoastaan fysiologinen vaikutus vaan samalla se on tärkeässä roolissa henkisen kasvun osalta.

Liikunta-taidot kehittyvät lapsena

Ensimmäiset kymmenen vuotta on kaikkein tärkeimpiä liikkuvuuden saralta, sillä lähes kaikki liikunnalliset valmiudet ja liikeradat lapselle kehittyvät tuona aikana. Kriittisin aika on päiväkoti-ikäisellä ja ensimmäisillä luokilla koulussa, jolloin on erittäin tärkeä varmistaa lapsen monipuolinen liikunnan saanti. Kiipeily, juokseminen ja yleinen riehuminen kuuluu aisaan ja nämä leikin kautta opitut fysiikan taidot kantavat pitkälle. Taidot kun eivät täysin kehity pelkällä rauhallisella liikunnalla. Murrosiässä taasen luuston vastaanottamisen vuoksi kaikenlaiset luustolle tulevat tärähdykset ja kehon paino harjoitukset auttavat luustoa kasvamaan vahvaksi ja kestäväksi. Hyvien kokemuksien saaminen liikunnasta vahvistaa lapsen intoa jatkaa liikunnallista elämää myös myöhemmin ja jos lapsi saadaan liikkumaan läpi murrosiän aktiivisesti, silloin yleisesti liikunta säilyy läpi aikuisiänkin. Koulumenestys on usein myös parempi liikuntaa harrastavien muissakin kuin koululiikunta numerossa sekä liikunnallisen elämän on huomattu vähentävän tupakoinnin riksiä nuorilla. Alkoholinkulutukseen ei ole löydetty vastaavaa eroa paljon liikuntaa harrastavien ja vähemmän liikuntaa harrastavien välillä. Joten nuorten alkoholinkäyttöön se ei näytä vaikuttavan.

Liikunta-taidot kehittyvät lapsena

Pääpiirteissään siis liikunta nuorena vaikuttaa koko loppuelämään ja siksi sen merkitystä ei voi ylikorostaa. Se, minkälaista esimerkkiä asiassa näytetään kotioloissa, sillä on suuri merkitys lapsen tulevaisuuteen kaikilla osa-alueilla.

Saatat myös pitää...